Cyber risk verzekeren

Cyber risk verzekeren

In de media is de laatste tijd veel te lezen over cybercriminaliteit. Aan de ene kant lezen we steeds meer berichten over bedrijven en instellingen die getroffen worden door cybercriminaliteit. Daarnaast hoor je ook steeds meer berichten uit het kamp van mensen die deze vorm van criminaliteit proberen tegen te gaan. Het beschermen tegen cybercriminaliteit als ondernemer kan op twee manieren.
Allereerst is het belangrijk dat alle betrokkenen de gevaren goed in kaart hebben gebracht zodat ze weten welke gevaren ze lopen. Als u weet welke gevaren u kunt open, is het mogelijk om uzelf hier tegen te wapenen. Dit kan door preventieve maatregelen te nemen. Natuurlijk kan het altijd verkeerd gaan. Het is dan belangrijk dat bedrijven verzekerd zijn tegen het financieel nadeel waar ze tegenaan lopen. Steeds meer verzekeringsbedrijven bieden inmiddels een cyberpolis aan.

Het cyber risk verzekeren kan interessant zijn voor bijna elke ondernemer. Natuurlijk zijn er bepaalde bedrijven die meer gevaar lopen maar bijna elke ondernemer in Nederland krijgt op een bepaalde manier welke te maken met deze vorm van criminaliteit. Men kan denken dat bijvoorbeeld een slager helemaal geen risico loopt maar zelfs deze kan slachtoffer worden als er veel mobiele betalingen worden gedaan. De voornaamste slachtoffers blijven echter wel webshops en hotels.  Dit komt door dat er naast dat er veel online betalingen worden gedaan, deze bedrijven ook heel veel klantengegevens hebben. Een cyber risk verzekering voor een webshop is dus geen overbodige luxe.

Bij het afsluiten van een cyberpolis is het verstandig om u goed te laten informeren over de verschillende opties. Niet alle bedrijven hebben met dezelfde risico’s te maken. Daarom kan er veel verschil zitten in de dekking van de polis en ook in de prijs.

Verstandig is om bij meerdere verzekeraars een offerte op te vragen voor uw situatie en deze grondig met elkaar te vergelijken.  Er zijn verschillende sites waarop offertes kunnen worden aangevraagd of waar u een cyber risk verzekering kunt vergelijken.