Tegenaanval hackers

Tegenaanval hackers

In Nederland is de afgelopen periode veel gesproken over het fenomeen “Terughackwet.” Volgens experts is er sprake van een controversiële wet, die het overheidsinstanties mogelijk moet maken om zonder toestemming in te breken op computersystemen. Dergelijke wetgeving was er al sinds 1993. In 2006 werd de wet voor het laatst aangepast. Hoe zit het nu precies met de bevoegdheden die het kabinet anno 2016 wil toekennen aan onder andere de politie?

De Wet Computercriminaliteit werd in 1993 geïntroduceerd als antwoord op de mogelijkheden die de digitale wereld bood voor hackers. Men wilde hiermee het hacken van computers tegengaan. Sindsdien is er het nodige veranderd op het internet. Verschillende aanslagen in de wereld werden voorbereid met behulp van het internet. Dankzij versleuteling van gegevens wisten de terroristen onder de radar te blijven. De opsporingsdiensten hadden het nakijken, want versleutelde data is of nauwelijks bruikbaar.

Ook als het ging om verspreiders van kinderporno visten de diensten achter het net. De makers van de meest verschrikkelijke beelden konden dankzij het versleutelen van gegevens ongestoord hun gang gaan. Hiermee moet dankzij de nieuwe wetgeving een einde komen. De Wet Computercriminaliteit III, ook wel “Terughackwet” genoemd, moet hier een einde aan maken. De onleesbaarheid van data voor opsporingsdiensten moet een halt worden toegeroepen vinden de voorstanders.

In een poging om het tij te doen keren en erger te voorkomen mogen opsporingsdiensten elektronische apparaten hacken (“Terughacken”). Dit was eerder niet toegestaan. De criminelen en terroristen konden hun plannen maken, zonder dat er ingebroken kon worden. Zelfs al kwamen de gegevens wel in handen van bijvoorbeeld de politie, dan was het niet toegestaan om deze te gebruiken.

Hoe fijn dit alles ook klinkt voor de wereldvrede bijvoorbeeld, er zijn ook nadelen te bedenken. Zo hoeven de diensten zich geen zorgen te maken over de privacy van de eigenaar(s) van het apparaat waar ze toegang tot willen krijgen. De Autoriteit Persoonsgegevens en Bits of Freedom zijn dan ook van mening dat de privacy van de burgers het onderspit zal delven. Bovendien zouden de methoden die de diensten gebruikt kunnen worden door zij die uit zijn op kwaad.

België

In eigen land is er ook het nodige gaande. Met belangstelling wordt daarom uitgekeken naar wat men in buurland Nederland zal gaan doen.