Virussen

Virussen

Met enige regelmaat verschijnen er in de media berichten over computervirussen. Toegegeven, de toevoeging computer is dankzij de introductie van mobiele apparaten niet echt van toepassing meer. We kennen de term én de gevolgen bijna allemaal.

Er is niet één soort virus. Wanneer een computer, laptop of een mobiel apparaat getroffen wordt door een virus, dan kunnen de gevolgen enorm groot zijn. Dat zien en lezen we op televisie en in de kranten. We nemen het voor lief dat er een soort virus lijkt te bestaan. Niets is echter minder waar. Het gaat hier om een overkoepelende term voor iets dat we kunnen vergelijken met groot leed. Immers de gevolgen die een virus kunnen hebben, zijn in sommige gevallen desastreus te noemen.

Trojans, backdoors, mallware en nog veel meer andere ellende. We noemen het voor het gemak maar een virus.

VIRUSSEN ZIJN SCHADELIJK

Wat zijn vorm ook is, een virus is geprogrammeerd om zich te verspreiden,  door zichzelf te kopiëren. In de meeste gevallen zal een gebruiker hier niets van merken. Men merkt niets van de schade die een bepaald virus kan aanrichten. Het is afhankelijk van het soort virus, dat er bepaalde gevolgen kunnen optreden. Feit is dat virussen schadelijk zijn.

CYBER-HYSTERIE?

De eerste virussen verschenen eind 1960, of begin 1970: daarover zijn de meningen verdeeld.

Hun effect was relatief klein, om de simpele reden dat het aantal computergebruikers veel kleiner was dan tegenwoordig. Het toegenomen gebruik van computertechnologie heeft ertoe geleid dat virusmeldingen een bijna dagelijkse gebeurtenis zijn geworden. Sommige meldingen zijn bedrog. Desondanks zijn echte massa aanvallen alledaags geworden, en de consequenties zijn ernstig, resulterend in financiële verliezen voor zowel de particulier als de ondernemingen.

Het aantal dreigingen en de frequentie en snelheid van de aanvallen neemt elke dag toe. Anti-virus bescherming is daarom een prioriteit voor een ieder die gebruik maakt van een met het internet verbonden electronisch apparaat.